กฐินพระราชทานของ สกสค. ปี 2559 ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง

5CpyOPhtGH_1470382424gaphRDqVMg_1470382422

AALoroZSop_1470384041bI54RYnn2R_1470384041