เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.มอบนโยบาย “มีทาง วางธง สร้างทีม ทุ่มเท” สู่เป้าหมายพัฒนาประเทศ

E7prIRGsMe_1483083610