👩‍🏫😄เคาะแล้วค่ะ… ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เตรียมเปิดรับสมัครสมาชิกกรณีอายุเกิน 35 ปี แล้ว รายละเอียดต่าง ๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ

👩‍🏫😄เคาะแล้วค่ะ… ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เตรียมเปิดรับสมัครสมาชิกกรณีอายุเกิน 35 ปี แล้ว รายละเอียดต่าง ๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ

88141224_2514435168812107_6267395691992055808_n