การดำเนินการจัดงานและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ดำเนินการจัดงานและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

SAM_3041 SAM_2999 SAM_3003 SAM_3049 SAM_3107 SAM_3108 28 ก.ค. 61_180731_0001 28 ก.ค. 61_180731_0004 28 ก.ค. 61_180731_0007 28 ก.ค. 61_180731_0009 28 ก.ค. 61_180731_0010 28 ก.ค. 61_180731_0011 28 ก.ค. 61_180731_0014 28 ก.ค. 61_180731_0015 28 ก.ค. 61_180731_0016 28 ก.ค. 61_180731_0017 28 ก.ค. 61_180731_0020 28 ก.ค. 61_180731_0022 28 ก.ค. 61_180731_0023 28 ก.ค. 61_180731_0025 28 ก.ค. 61_180731_0027 28 ก.ค. 61_180731_0030 28 ก.ค. 61_180731_0031