การประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับจังหวัด สังกัด สำนักงาน สกสค.จังหวัด ภาคกลาง

การประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับจังหวัด สังกัด สำนักงาน สกสค.จังหวัด ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดพิธี และมอบนโยบายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่

PC212286  IMG_5853   PC212290   IMG_5852

PC212295   IMG_5875

IMG_5874   IMG_5878

IMG_5879   IMG_5883

IMG_5886   IMG_5893

IMG_5993   IMG_5995

IMG_5867    IMG_5868

DSCN3579   DSCN3515

IMG_6023   IMG_6025