การประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. สังกัด สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัด ในจังหวัดนครปฐม จำนวน 160 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

69 72 71 70 7374