การประชุม คณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 10/2559

นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม

SAM_3456 SAM_3458 SAM_3461 SAM_3462 SAM_3463 SAM_3465 SAM_3466SAM_3464