ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารโรงเรียนได้ไปดำรงตำแหน่งใหม่

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดนครปฐม ได้แสดงความยินดีกับผู้บริหารโรงเรียนท่านสุนัย ทองนวล กรรรมการ สกสค. จังหวัดนครปฐม ได้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา อ. เมือง จ. นครปฐม
SAM_2639

SAM_2640

SAM_2641

SAM_2642

SAM_2643

SAM_2644

SAM_2646

SAM_2647

SAM_2648

SAM_2649

SAM_2650

SAM_2653

SAM_2654

SAM_2655

SAM_2656

SAM_2657

SAM_2658

SAM_2659

SAM_2663