งานวันครู

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐมและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 ณ ห้องประชุมอาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม

SAM_1715 SAM_1718 SAM_1737 SAM_1736 SAM_1741 SAM_1744 SAM_1747 SAM_1773 SAM_1780 SAM_1778 SAM_1783 SAM_1792