ด.ร.สำเริง กุจิรพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ

วันที่ 17 เมษายน 2562 ด.ร.สำเริง กุจิรพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ นายระวี ศรีคชา คู่สมรสของพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม ณ วัดดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม

30-256231-2562