สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐมจัดทำบุญเลี้ยงพระเพล ณ อาคารสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม

วันที่ 6 มกราคม 2561 สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐมจัดทำบุญเลี้ยงพระเพล ณ อาคารสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่บุคลากรของสำนักงานฯ ซึ่งทาง ผอ. โฆสิทธิ์  แสงกุศลส่ง ได้นิมนต์พระจากวัดพระปฐมเจดีย์ โดยมี พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 15 ท่านเมตตามาสวดพระพุทธมนต์ให้พร้อมทั้งจะได้เจิมแป้งเพื่อเป็นสิริมงคลมงคลให้กับสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม

SAM_1591 SAM_1594 SAM_1596 SAM_1606 SAM_1625 SAM_1626 SAM_1627 SAM_1628 SAM_1639 SAM_1640 SAM_1641 SAM_1643 SAM_1644 SAM_1645 SAM_1656 SAM_1657 SAM_1658 SAM_1674 SAM_1675 SAM_1676 SAM_1677 SAM_1679 SAM_1680 SAM_1682 SAM_1683
SAM_1683