นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมงานสวดพระอภิธรรมในงานศพ

นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมงานสวดพระอภิธรรมในงานศพ ของ นางวีณารัตน์ ไทยโพธิ์ศรี สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรมและมอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฏหมาย ณ วัดบางไผ่นารถ ต.บางไทรป่า อ.เมือง จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

SAM_3713SAM_3711SAM_3710SAM_3709