นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบอาหารเพื่อสุขภาพให้แก่ สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ

นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบอาหารเพื่อสุขภาพให้แก่ สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ

86