นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย จังหวัดนครปฐม เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม

91-2562 4กค62_190705_0015 4กค62_190705_0013 4กค62_190705_0010 4กค62_190705_0011