นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายเอี่ยม ศรีโพธิ์ช้าง อายุ 93 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายเอี่ยม ศรีโพธิ์ช้าง อายุ 93 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักสมาชิก ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

93-2562 227650 227649