นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นางลมัย หมอกไหม อายุ 91 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นางลมัย หมอกไหม อายุ 91 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักสมาชิก ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

94-2562 227662 227664