นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2561 ให้แก่ นางสาวกานต์พิชชา การดำริห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชินีบูรณะ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

95-2562 2805 2807