นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2561 ให้แก่ นายบดีศร ปิ่นนิล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม]

96-2562

2873