นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายวิทยา นพรัตน์ อายุ 69 ปี สมาชิก ช.พ.ค.

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายวิทยา นพรัตน์ อายุ 69 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ณ บ้านพักสมาชิก ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม

97-2562

227881