นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายสุรพงษ์ โลหิตพินทุ อายุ 69 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายสุรพงษ์ โลหิตพินทุ อายุ 69 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ณ บ้านพักสมาชิก ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม

98-2562 227900 227898