นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐมและพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสารวมใจปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนนพรรษม 28 กรกฏาคม 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐมและพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสารวมใจปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนนพรรษม 28 กรกฏาคม 2562 ณ บริเวณหน้าสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม และถนนรอบสำนักงานฯ

282019_190807_0002 282019_190807_0003 282019_190807_0004 282019_190807_0005 2672019_190807_0006 2672019_190807_0007 2672019_190807_0008 2672019_190807_0014 2672019_190807_0015 2672019_190807_0039 2672019_190807_0040 2672019_190807_0041 2672019_190807_0056 2672019_190807_0058 2672019_190807_0064 2672019_190807_0067 2672019_190807_0075 2672019_190807_0076 2672019_190807_0083 2672019_190807_0088 2672019_190807_0089 2672019_190807_0095 2672019_190807_0102 2672019_190807_0109 2672019_190807_0111 2672019_190807_0114 2672019_190807_0123 2672019_190807_0128