นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐมและกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐมและกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” ณ บริเวณศาลเจ้าใต่เทียงอ่องกง เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

103-2562