นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการ

เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการ ประจำจังหวัดนครปฐม เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม

105-2562

ประชุมชมรมครูนอกประจำการ_190807_0008

ประชุมชมรมครูนอกประจำการ_190807_0010

ประชุมชมรมครูนอกประจำการ_190807_0011

ประชุมชมรมครูนอกประจำการ_190807_0002