นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมืิอง จ.นครปฐม

110-2562

แม่ของแผ่นดิน_190815_0021

แม่ของแผ่นดิน_190815_0013

แม่ของแผ่นดิน_190815_0014