นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐมและพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปรับหนังสือแสดงเจตนารุบะผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐมและพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปรับหนังสือแสดงเจตนารุบะผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ณ อาคารสระว่ายน้ำ “สิริมงคล” วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

111-2562

317268

317269