นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ได้รับเชิญจากศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เพื่อออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. แก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 86 คน ณ ห้องประชุมพระพรมเวที

วันพุธ 28 สิงหาคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ได้รับเชิญจากศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เพื่อออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. แก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 86 คน ณ ห้องประชุมพระพรมเวที ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

บรรยาย..ครูผู้ช่วย สนง.ศึกษาธิการจังหวัด_190830 บรรยาย_0..ครูผู้ช่วย สนง.ศึกษาธิการจังหวัด_190830 บรรยาย_2..ครูผู้ช่วย สนง.ศึกษาธิการจังหวัด_190830 บรรยาย_3..ครูผู้ช่วย สนง.ศึกษาธิการจังหวัด_190830 บรรยาย_4..ครูผู้ช่วย สนง.ศึกษาธิการจังหวัด_190830 บรรยาย_5..ครูผู้ช่วย สนง.ศึกษาธิการจังหวัด_190830