นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผุู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหงวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม

เมื่อนวันที่ 26 กันยายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหงวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม

126-2562