นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้ัอำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทางศาสนาพิธีและพวงพรีดเคารพศพ รวมเป็นเงิน 3,000 บาท และร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายอนันต์ มังน้อย (อดีตศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม) สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้ัอำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทางศาสนาพิธีและพวงพรีดเคารพศพ รวมเป็นเงิน 3,000 บาท และร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายอนันต์  มังน้อย (อดีตศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม) สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม พร้อมมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. 200,000 บาท ให้กับทายาทตามกฏหมาย ณ วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

127-2562 351531 460716 460718