นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ได้รับเชิญจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ได้รับเชิญจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. แก่ครูบรรจุใหม่ จำนวน 143 ราย ณ ห้องประชุมพระพรมเวที ชั้ย 3 สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

73204225_147216026561355_8068314215514898432_o