นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายปรีชา ปัจฉิมพิหงค์ สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายปรีชา ปัจฉิมพิหงค์ สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

105