นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ พ.อ.นิรัตน์ บุญยะรัตน์ สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ พ.อ.นิรัตน์ บุญยะรัตน์ สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

108