นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางสาวฟองจันทร์ นาคคำ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางสาวฟองจันทร์ นาคคำ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

110