นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายเชษฐา พวงหัตถ์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายเชษฐา พวงหัตถ์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

111