นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ให้บริการรับแบบระสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายโฆสิทธิ์  แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ให้บริการรับแบบระสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ของ นายปริวัติ  ท่าน้ำตื้น ณ บ้านพักของสมาชิก ช.พ.ค.

2