นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ จ.ส.อ.ฉอ้อน ศรียัพ สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ จ.ส.อ.ฉอ้อน ศรียัพ สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

7