นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางอภิญญา ศรีใจสาร สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางอภิญญา ศรีใจสาร สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

8