นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายสุจิต ลายสกุล สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายสุจิต ลายสกุล สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

12