นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายทองเสียม มูลวณิชย์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายทองเสียม มูลวณิชย์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

17