นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นางละออ จันทร์ผดุง สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นางละออ จันทร์ผดุง สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม นำพวงหรีดไปเคารพศพ และมอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ณ วัดพระงาม อ.เมือง จ.นครปฐม

SAM_2318 SAM_2319 SAM_2324 SAM_2328 SAM_2330 SAM_2332