นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม แม่ชี ลออ พุ่มเพชร อายุ 95 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายโฆสิทธิ์  แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม แม่ชี ลออ พุ่มเพชร อายุ 95 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

107