นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นางพิชญ์สินี สงวนพันธุ์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นางพิชญ์สินี สงวนพันธุ์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม นำพวงหรีดไปเคารพศพ และมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ณ พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม
SAM_2605

SAM_2610

SAM_2611

SAM_2612

SAM_2613

SAM_2614

SAM_2615

SAM_2616

SAM_2617

SAM_2618

SAM_2619

SAM_2594

SAM_2595

SAM_2596

SAM_2597

SAM_2598

SAM_2599

SAM_2601

SAM_2602

SAM_2603

SAM_2604