นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมงานศพ นายจอมจันทร์ จิตรมณี สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมงานศพ นายจอมจันทร์ จิตรมณี สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม นำพวงหรีดไปเคารพศพ และมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ณ คริสตจักรจีนนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
82482

82478

82484

82494

82490

82488

82486