นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ

นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ ของ น.ส.สมสุข เอี่ยมพาหล สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรมและมอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฏหมาย ณ วัดดอนหวาย ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

SAM_3732 SAM_3723 SAM_3725 SAM_3734