นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นางนันทา ขาวสำอางค์ อายุ 94 ปี สมาชิก ช.พ.ค.

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายโฆสิทธิ์  แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นางนันทา  ขาวสำอางค์ อายุ 94 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักสมาชิก อ.สามพราน จ. นครปฐม

109 110