นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ส. นางน้อมจิตต์ แดงมาดี จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ส. นางน้อมจิตต์ แดงมาดี จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย และนำพวงหรีดไปเคารพศพ ณ วัดหนองเสือ อ.เมือง จ.นครปฐม

SAM_3156 SAM_3157 SAM_3155SAM_3158