นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นางวิไลลักษณ์ กิจสวัสดิ์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นางวิไลลักษณ์ กิจสวัสดิ์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม นำพวงหรีดไปเคารพศพ และมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ณ วัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม

SAM_3351 SAM_3348 SAM_3349 SAM_3353 SAM_3357SAM_3357