นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นางสมสมัย เหลืองศศิพงษ์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 3 กันยายน 2561 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นางสมสมัย เหลืองศศิพงษ์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม นำพวงหรีดไปเคารพศพ และมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ณ วัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม

SAM_3407 SAM_3408 SAM_3404 SAM_3409 SAM_3410 SAM_3411