นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายสังเวียน ปานเจริญ อายุ 93 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายโฆสิทธิ์  แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายสังเวียน ปานเจริญ อายุ 93 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักสมาชิก  อ.สามพราน จ.นครปฐม

111 112