นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมต้อนรับดร.สุริยา ชิณณะพงศ์ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมต้อนรับดร.สุริยา ชิณณะพงศ์ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

45428215_482420738920531_8834596566498017280_n  45674677_482420732253865_8335927180982747136_n