นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายสมพงษ์ ใจดี สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายสมพงษ์ ใจดี สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม นำพวงหรีดไปเคารพศพ และมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ณ วัดใหม่ผดุงเขต อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

25611114_181114_0010 25611114_181114_0011 25611114_181114_0018 25611114_181114_0016 25611114_181114_0006 25611114_181114_0007 25611114_181114_0019 25611114_181114_0020 25611114_181114_0002 25611114_181114_0003