นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมงานส่วนพระอภิธรรมศพ นายปัญญา อินทร์คุ้มวงศ์ สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมงานส่วนพระอภิธรรมศพ นายปัญญา อินทร์คุ้มวงศ์ สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม นำพวงหรีดไปเคารพศพและมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฏหมาย ณ วัดสุขวัฒนาราม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

62-2561 157200 157208 157221 157222