นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2561 ณ ก้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จังหวัดนครปฐม

63-2561 317036 317037 384649 384650